Hearing Gambia Foundation
Strive for greatness

Onze missie

Onze missie is om doven en slechthorende te helpen zoveel mogelijk te integreren in de horende maatschappij en de horenden te leren hoe zij met een doof of slechthorende kunnen omgaan.  Ze bij te staan in raad en daad met als mooiste doel ze gelukkig te zien en een mooie toekomst te geven. 


Onze doelstellingen

 

Hearing Gambia Foundation heeft als doel dove en slechthorende kinderen in Gambia te helpen met scholing, voorzieningen om de kinderen naar school te krijgen, de leefomgeving vaardigheden aan te leren om beter te kunnen communiceren met hun dove kind of iemand uit zijn of haar omgeving. 

  • De start is gemaakt met het inzamelen van gehoorapparaatjes en er zal vanuit de Stichting gezorgd worden voor passende oorstukjes ( Dit is zover bekend nog niet gebruikelijk in Gambia). In het komende jaar zal er voor de kinderen van de doven/slechthorende school in Brikama, die er baat bij hebben (schatting 30 kinderen) deze gehoorapparaten met passende oorstukjes worden geleverd. Er is een connectie gemaakt met het audiologische centrum in Banjul.  Met regelmaat zal er gekeken worden welke kinderen wat nodig hebben en wat wij kunnen doen. Oorstukjes blijft bij groeiende kinderen een terugkerend item. Zo er zal met regelmaat vervanging nodig zijn. 
  • Een schoolbus aanschaffen en een busroute maken.  Dit omdat er in Gambia heel veel dove kinderen thuis zitten vanwege de afstand, financiële redenen en ook vooral angst. Gezien de kinderen slecht in staat zijn om te communiceren met de horende wereld. 
  • Ons doel is wanneer het vanuit de stichting mogelijk is een Kantoor/leercentrum/ontmoetingscentrum op te zetten. Voor ouders, kinderen en omgeving die te maken hebben met doven en slechthorenden in het algemeen. Er zullen bijeenkomsten worden opgezet, ontmoetingsdagen opgezet, cursussen worden gegeven. 
  • In de toekomst een bijdrage leveren in het opzetten of uitbreiden van doven/slechthorende scholen en het opzetten van scholing voor het leren liplezen.
  • Verder het verrichten van alle verdere handelingen, die met ons doel te maken heeft en bevorderlijk kunnen zijn.